Forandringer
der gør forskel

Toms-Gruppen-Forandringer-der-goer-forskel
Foundation-2023-ghana-school-project
Play Video about Foundation-2023-ghana-school-project
Vi har været med til at sætte standarder for hvad god chokolade er – i bred forstand. Vi insisterer på bæredygtig udvikling fra farmer til forbruger og fra regnskov til by.

Nye standarder for god chokolade

Industrialiseringens indtog i konfekturebranchen betød på en gang flere og mere prisvenlige varer på hylderne. Slik og chokolade blev en kendt og tilgængelig nydelse for de fleste, og snart begyndte nye forbrugerinteresser at spire frem: Råvareoprindelse, fremstillingsmetoder og smagsoplevelser blev nye samtaleemner blandt de globale forbrugere. Med andre ord: Med årtusindskiftet blev kvalitetsbegrebet bredere, og efterspørgslen på viden om oprindelse, recepter og processer voksede.
Toms-Kakaobonner
Toms-plader
Play Video about Toms-plader
Heldigvis var vi i Toms Gruppen på forkant: Chokoladerecepterne blev allerede i 1990’erne justeret med respekt for rene kakaoingredienser. Herved levede vi op til ønskerne fra både det nystiftede Danske Chokoladeselskab, og den nye chokoladebekendtgørelse, som kom i 2003. Toms Gruppen viste, at god chokolade med respekt for råvarer og de fine processer sagtens kan forenes med produktion i en moderne konfekturevirksomhed.

Internationale samarbejder i kakaobranchen

Globaliseringens tidsalder bragte voksende udsyn og opmærksomhed på værdikæden lige fra råvarernes oprindelse, gennem produktionen af slik og chokolade og til forbrugernes nydelse af produkterne – også på kakao. Toms Gruppen bidrog markant til etableringen af internationale samarbejder for at sikre miljø og menneskerettigheder ved dyrkningen af kakao i verdens regnskove.
World Cocoa Foundation (WCF) og International Cocoa Initiative (ICI) er i dag velkendte organisationer, og Toms Gruppens salgsdirektør Hans Rysgaard var en markant figur ved deres opstart og samlingen af branchen i 1990’erne og 2000’erne.
WCF-Logo
Kakaoprojekt-Ghana
logo-ICI

Pioner for bæredygtig kakaodyrkning

I 2009 fik Toms Gruppen etableret fuld sporbarhed på kakaobønner fra Ghana, og med det opstod der mulighed for at starte projekter til konkrete forbedringer for kakaofarmerne, regnskoven og kakaokvaliteten.
Projekterne i tre kakaodistrikter i Ghana blev et pionerarbejde for hele branchen med etablering af bæredygtig kakaodyrkning, brønde, skoler og uddannelse. Nutidens anerkendte certificeringsprogrammer og -standarder er stærkt inspireret af erfaringerne fra Toms Gruppens tidlige engagement.

Fra dampkedler til solceller

Dampmaskine-prags-Boulevard
Solceller
I Toms første fabriksbyggeri på Amager stod en topmoderne dampmaskine og forsynede de nye maskiner med energi. Trækremmene snurrede i fabrikslokalerne, og kakaomøller og valser leverede chokolade til de første chokoladeprodukter.
Der blev fyret op i dampkedlerne med kul og koks, og det var hårdt arbejde for fyrmesteren og hans folk. Dengang var det revolutionerende for produktionsmulighederne – i dag en utænkelig energiforsyning for en bæredygtig produktion. Og der er heldigvis sket en del siden starten i 1920’erne: I dag er alle Toms Gruppens produktioner forsynet med 100 % vedvarende elektricitet fra vind og solenergi.

Viden til fremtidens forbrugere

Toms Gruppen har i årevis knyttet bånd til fremtidens forbrugere gennem formidling og undervisning i chokolade og chokoladeproduktion. Allerede i 1950’erne blev skoleklasser inviteret til at komme til fabrikken på Amager og få indblik i processerne, og siden har det været en stolt tradition at kunne give tusindvis af danske skoleelever både en oplevelse og vigtig viden.

Play Video

Slik og chokolade er ikke kun sjov og ballade, og et ubalanceret indtag er usundt. Derfor prioriterer Toms Gruppen at give viden videre til at kunne foretage bevidste valg og finde frem til et balanceret forbrug.

I dag tillader sikkerheds- og hygiejnekravene ikke at invitere helt tæt på chokoladeproduktionen, så nu kommer vi ud til skolerne. F.eks. i form af oplevelseskasser hvor eleverne får hands-on på kakao- og chokoladematerialer, mens virtuelle undervisningsforløb tilføjer viden om råvareoprindelse, produktionsprocesser, deklareringer, markedsføring, energibalance og smagning.

Strategi for bæredygtig fremtid

Toms Gruppens tidlige engagement i bæredygtig kakaodyrkning har bidraget væsentligt til nutidens anerkendte programmer for kakaocertificeringer og -standarder. Den pionerrolle er vi stolte af, og også internt i Toms har den skabt et fundamentalt drive: Vi ønsker at tage vores del af ansvaret for en bæredygtig udvikling, og vi gør det ved at fokusere og insistere på forandring der, hvor vi kan gøre forskel:
Fra kakaofarmer til forbruger og fra regnskov til by. I disse år har ansvarlige råvarer, CO2-reduktion, og cirkulær emballage ekstra fokus, og ambitionerne er store.
Nærområdeinitiativ

Add-ons til bæredygtigheden fra Toms Gruppens Fond

Toms Gruppens Fond supplerer bæredygtighedsindsatserne ved at støtte initiativer og partnerskaber, der gør positiv forskel for mennesker eller miljø – både i vores nærområder og i leverandørkæden.
F.eks. støttes feriekolonier for udsatte børn i Danmark (via Red Barnet) og børn i Ghanas kakaodistrikter (via ICI Ghana). Der er også bevilliget midler til vigtig indsats for miljø og biodiversitet i Ghanas regnskov. Her vil bl.a. kakaofarmere få træning i regenerativt jordbrug, der understøtter områdets modstandskraft over for klimaændringer.
ICI-handshake
Kakao-regnskov